Din ersättning grundas på arbete

Arbete är grunden för a-kassan. Hur mycket pengar man får från a-kassan beror både på hur mycket man har tjänat och hur mycket man arbetat. Har man varit medlem mindre än 12 månader styr arbetstiden ersättningsnivån.

300 dagar för alla

En ersättningsperiod är 300 dagar lång och den inleds alltid med sex karensdagar. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka. Har man barn under 18 år förlängs perioden automatiskt med 150 dagar.

Som mest 910 kronor

Man kan få maximalt 910 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 25 025 kronor eller mer. Efter 100 dagar sänks ersättningen till 760 kronor per dag.

Villkor för ersättning grundad på inkomsten

Arbetsvillkoret. Ha arbetat minst 6 månader, minst 80 timmar per kalendermånad.

Medlemsvillkoret. Ha varit medlem i en a-kassa minst 12 månader.

Hur mycket får jag?

FÖRSTA 6 DAGARNA

0

KRONOR
(karens)

DAG 1-100

910

KRONOR MAX
(80 % av lönen)

DAG 101-200

760

KRONOR MAX
(80 % av lönen)

DAG 201-300

760

KRONOR MAX
(70 % av lönen)

Vi räknar alltid på 12 månader

Vi räknar alltid på ett genomsnitt på 12 månader och därför är det viktigt att vi får arbetsgivarintyg för så många månader som möjligt.

Några räkneexempel

Inkomst och arbetstid styr vad man får

Din genomsnittliga inkomst styr nivån och genomsnittliga arbetstiden kan styra hur många dagar du får per vecka. 

Räkna själv

Medlem kortare tid än ett år?

aea icon with text

Har man varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan man få grundersättning på maximalt 365 kronor om man arbetad heltid det senaste året.

aea icon with text

Har man till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får man hälften av det maximala beloppet, det vill säga 183 kronor.

aea icon with text

Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid.

Första 6 dagarna: 0 kronor (karens)

Dag 1-300: max 365 kronor - om man har arbetat heltid

Några räkneexempel

Hur länge får jag ersättning?

300 dagar, max 5 dagar per vecka

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar.

Är man arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka fjorton månader.

Som mest kan man få fem ersättningsdagar per vecka.

Vilka dagar dras av? Och vilka inte?

Endast dagar man får ersättning för räknas av från perioden. 

Dag man inte får ersättning för dras inte av från perioden, till exempel om man arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att man inte kan söka arbete.

Karens dras inte av från perioden.

Avstängningsdagar på grund av exempelvis egen uppsägning dras inte av.

Alltid 6 dagars karens

Den obligatoriska karensen är för alla som få a-kassa 6 dagar

Är man arbetslös på heltid dras 5 dagar den första veckan och 1 dagar den andra veckan. När karensen är avklarad börjar ersättningsperioden på 300 dagar. De 6 dagarna dras inte från ersättningsperioden.

För att karensen ska dras måste man tidrapportera i Mina sidor.

Karensen måste vara uppfylld inom en tolvmånadersperiod.

21 § lag om arbetslöshetsförsäkring - till riksdagens webbplats

60 veckor om man arbetar

Om man kombinerar ersättning och arbete har man rätt till ersättning för den tid man är arbetslös per vecka. Man har rätt att kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

150+ om man har barn

Har man barn som är under 18 år får man 150 dagar extra när de 300 dagarna är slut. Perioden förlängs automatiskt när 300 dagar har betalats ut och man behöver inte skicka in något.

Om dagarna tar slut

När det är 50 dagar kvar av perioden prövar vi om man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om man inte har det kan man delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem hos oss, annars sänks ersättningen till max 223 kronor per dag.

Läs mer om hur man gör om dagarna tar slut

Räkna själv

Du kan själv räkna ut hur många dagar du får per vecka. Fyll i din genomsnittliga arbetstid som du hittar på ditt beslut i Mina sidor.

Räkna här