Fler arbetslösa i juli

I juni fortsatte det totala antalet arbetslösa medlemmar att minska. I juli ökade antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning, medan antalet arbetslösa i program med ersättning från Försäkringskassan, minskade både i juni och juli. Att antalet arbetslösa ökar under sommarmånaderna är en normal säsongsvariation.
 
I juli var det totalt 15 951 arbetslösa medlemmar vilket är 10,8 procent färre jämfört med 2020 och 34 procent fler jämfört med 2019. Antalet arbetslösa med a-kassa var 9 723 vilket är 29 procent färre än 2020 och 17 procent fler än 2019. Antalet i program var 6 228 vilket är 47 procent fler än 2020 och 76 procent fler än 2019.

Månadsrapport juni 2021

Månadsrapport juli 2021