Arbetslösheten bland akademiker ökar, om än från en låg nivå. Tiden i arbetslöshet har också blivit längre och de som får lägsta ersättningen är arbetslösa längre. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

I september 2019 var det drygt 12 000 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som fick a-kassa eller deltog i ett program på Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med ungefär 600 personer jämfört med augusti månad, men på ett år är det en ökning med ungefär 900.

- Det är en tydlig trend att arbetslösheten ökar. Antalet arbetslösa har varit betydligt högre under hela 2019 jämfört med föregående år, hittills 12 procent, säger Petter Broman som ansvarar för statistiken på Akademikernas a-kassa.

Antalet utbetalda ersättningsdagar ökar också, vilket betyder att fler är arbetslösa längre. För personer med inkomstrelaterad a-kassa är ökningen 13 procent. För dem som får den lägsta a-kassan, det så kallade grundbeloppet, har antalet genomsnittligt utbetalda ersättningsdagar ökat betydligt mer, 28 procent.

- Antingen har andelen medlemmar som får grundbelopp ökat, eller så är det de med den lägsta a-kassan som är de första att bli kvar i arbetslöshet längre när konjunkturen försämras, säger Petter Broman.