Bisyssla anställning

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 39§

Bisyssla är ett extraarbete som man haft minst tolv månader jämsides med ett heltidsarbete innan man blev arbetslös. En bisyssla påverkar inte a-kassan, eftersom man visat att man både kan arbeta heltid och jobba extra. Vi tittar på både inkomst och arbetstid när vi beslutar om det är en bisyssla eller inte.

Villkor för bisyssla

För att extraarbete ska räknas som bisyssla krävs följande:

  • man har haft det vid sidan av att du arbetat heltid* varje månad i minst tolv månader före arbetslösheten
  • man tjänat högst 3 060 kronor per vecka i extraarbetet (gäller enbart anställning, har man eget företag - kontakta oss)
  • extraarbetet inte hindrar från att ta andra heltidsarbeten och
  • att man inte utökar bisysslan under arbetslösheten

*Har man förkortat arbetstiden med stöd av 3§ föräldraledighetslagen räknas det ändå som heltid. Detsamma gäller om veckoarbetstiden med högst fem timmar understigit den för yrket normala arbetstiden för heltidsarbete.

Så ansöker man om bisyssla

  1. Ansök om att få bisysslan godkänd samtidigt som du söker a-kassa. 
  2. Anställning Skicka in Arbetsgivarintyg. Begär det av arbetsgivaren i Mina sidor.
  3. Företag Fyll i formuläret Frågor för företagare i Mina sidor.

Beslut med timmar per vecka

När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla får man ett beslut om antalet timmar per vecka man har rätt att arbeta i din bisyssla. Som arbetad tid och inkomst från bisysslan räknas den genomsnittliga arbetstid och inkomst du haft under de tolvmånadersperioden före arbetslösheten.

Tidrapportera inte bisysslan

Man ska inte tidrapportera de timmar man arbetet i din godkända bisyssla i Mina sidor.

Inte grund för arbetsvillkor

Bisysslan räknas inte in i arbetsvillkoret och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod.

Förändring av godkänd bisyssla

Skulle arbetstiden utökas i bisysslan upphör den att vara en bisyssla. Det innebär följande:

  • är det ett företag upphör rätten till a-kassa
  • är det en anställning ska vi göra avdrag för alla timmar man arbetar

Skulle den genomsnittliga inkomsten i din godkända bisyssla öka utan att man jobbar fler timmar så att den överstiger 2190 kronor i veckan (före skatt) reducerar den överstigande delen dagpenningen. Hör av dig till oss om din bisyssla förändras; det räcker inte med att du börjar tidrapportera arbete.