Svag ökning av antalet arbetslösa i december

I december ökade antalet arbetslösa medlemmar med 146 personer. Sedan september har antalet medlemmar som får a-kassa minskat medan deltagare i program som ger rätt till aktivitetsstöd ökat under en längre period. I december var ökningen av antalet medlemmar i program större än minskningen av ersättningstagare vilket är orsaken till att antalet arbetslösa medlemmar ökade. Totalt var 17 800 av våra medlemmar arbetslösa under december 2020.

Antalet medlemmar som fick a-kassa i december minskade med 240 personer jämfört med november. Detta trots att antalet nya ersättningstagare i december var fortsatt högt och översteg 1 500. Att antalet ersättningstagare minskar i december trots ett fortsatt högt inflöde indikerar att det också finns ett avsevärt utflöde. En del av utflödet består av de arbetslösa som erbjuds plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program men det stora flertalet lämnar arbetslösheten helt för att de fått jobb.

Under 2020 fick totalt 30 348 medlemmar a-kassa vilket är en ökning med 39 procent jämfört med 2019 då 21 774 medlemmar fick ersättning. Under året betalade vi ut 2,4 miljarder kronor i ersättning för 2,7 miljoner arbetslösa dagar. Den utbetalade ersättningen ökade med 75 procent jämfört med 2019. Ökningen beror dels på fler arbetslösa medlemmar, dels på att ersättningsnivåerna höjts. Antalet utbetalda ersättningsdagar ökade med 51 procent under 2020 jämfört med 2019.

I december 2020 hade vi 750 477 medlemmar. Det är 41 000 fler medlemmar än i december 2019 och innebär en ökning på 5,8 procent.

Ladda ner månadsrapporten