I juli var 12 421 akademiker arbetslösa och det är 4 procent fler jämfört med juli 2022. Arbetslösheten ökar alltid under sommarmånaderna men Akademikernas a-kassa ser nu flera tecken på att antalet som kommer ha behov av ekonomisk trygghet i form av a-kassa kommer att fortsätta öka.

- Dels har antalet arbetslösa under juni och juli varit fler än förra sommaren, dels ser vi att det är betydligt fler av våra medlemmar som har anmält sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är tydliga tecken på arbetslösheten i vår a-kassa kommer att öka de kommande månaderna, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa var i juli 12 421 personer , vilket är 4 procent fler jämfört med samma månad förra året. Av de arbetslösa fick 7 240 ersättning från a-kassan och
5 181 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.  Det är också fler nya arbetslösa, och därmed fler kommande ersättningstagare, jämfört med för ett år sedan – i juli var 10 685 medlemmar i Akademikernas a-kassa anmälda som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och det är 1 488 fler än i juli 2022.

- Vi har en låg arbetslöshet i Akademikernas a-kassa och våra medlemmar har en trygghet i att de har en utbildning att luta sig tillbaka mot, vilket Arbetsförmedlingen fortsätter att understryka – utbildning är avgörande för att man ska kunna konkurrera om jobben. Men vi har sett så många gånger, inte minst under pandemin, att även akademiker kan drabbas av en period av arbetslöshet och då är a-kassan en väldigt bra och stabil trygghet att ha, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 1,6 procent vilket är oförändrat jämfört med för ett år sedan. I juli betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 136,5 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma månad 2022.

 

Akademikernas a-kassa juni 2023 (juni 2022)
Antal medlemmar: 763 624 (755 783)
Andel arbetslösa: 1,6 % (1,6 %)
Antal arbetslösa: 12 402 (12 088)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 199 (6 743)
- därav antal programdeltagare: 5 203 (5 354)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 718 (4 255)
Utbetald ersättning: 156,9 miljoner kronor (124,7 mkr)

Akademikernas a-kassa juli 2023 (juli 2022)
Antal medlemmar: 764 164 (755 939)
Andel arbetslösa: 1,6 % (1,6 %)
Antal arbetslösa: 12 421 (11 986)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 240 (6 803)
- därav antal programdeltagare: 5 181 (5 183)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 687 (4 167)
Utbetald ersättning: 136,5 miljoner kronor (115,4 mkr)

 

Hela statistiken hittar du här.