I januari var antalet arbetslösa 15 102 vilket är 806 fler arbetslösa än i december.

Att arbetslösheten ökar vid årsskiften är normalt eftersom fler då blir arbetslösa. Årets ökning beror dels på att fler blivit arbetslösa, dels på att färre lämnat arbetslösheten. Arbetslösheten i januari var 6 procent högre än i december 2023 och 32 procent högre än i januari 2023.

Läs hela månadsstatistiken här.