Antalet arbetslösa fortsatte att minska under november och december.

Det är antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan som står för minskningen medan antalet arbetslösa som deltar i program med ersättning från Försäkringskassan ökar. Antalet arbetslösa med a-kassa minskade från 6 653 i oktober till 6 282 i december medan antalet arbetslösa i program ökade från 4 988 till 5 030.

Under 2022 har 26 521 medlemmar varit arbetslösa under någon del av året vilket utgör 3,5 procent av alla medlemmar. Det är avsevärt lägre än under hela 2021 då 33 133 medlemmar var arbetslösa vilket motsvarade 4,4 procent av alla medlemmar.

  December 2022 November 2022 December 2021
Antal arbetslösa 11 312 11 596 13 453
Arbetslösa med a-kassa 6 282 6 579 7 818
Arbetslösa i program 5 030 5 017 5 635
Antal långtidsarbetslösa 759 923 761 050 754 287
Genomsnittlig dagpenning 1 018 kr 1 018 kr 982 kr

 

Ladda ner rapporten för november och december här.