Under 2022 var det 26 521 akademiker som var arbetslösa och det är en minskning med 20 procent jämfört med 2021. Det visar ny statistik från Akademikernas a-kassa.

- Arbetslösheten bland våra medlemmar minskade rejält under 2022 och det är ju verkligen positivt. Men vi, som många andra, är beredda på att arbetslösheten kan komma att öka, och vi fortsätter att betona hur viktigt det är att vara medlem i en a-kassa för att ha en ekonomisk trygghet om man skulle bli arbetslös, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Under 2022 var 26 521 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa någon del av året, det motsvarar 3,5 procent av alla medlemmar. Det är avsevärt lägre än under 2021 då 33 133 medlemmar var arbetslösa, vilket motsvarade 4,4 procent av alla medlemmar.

De två senaste månaderna, november och december, minskade antalet arbetslösa som fick ersättning från a-kassan, från 6 653 i oktober till 6 282 i december, medan antalet arbetslösa som deltog i program med ersättning från Försäkringskassan (aktivitetsstöd) ökade från 4 988 till 5 030.

- Antalet medlemmar som deltar i program har minskat under 2022 men de senaste månaderna har vi sett en svag ökning, vad detta står för går inte att säga i nuläget, det är fortfarande väldigt små förändringar, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker har mellan december 2021 och december 2022 minskat från 1,8 till 1,5 procent. Antalet långtidsarbetslösa har på ett år minskat med 23 procent. I december betalade Akademikernas a-kassa ut ca 124 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning. Totalt under 2022 betalade man ut ca 1,4 miljarder vilket är 29 procent mindre än 2021.

 

Akademikernas a-kassa november 2022 (dec. 2021)
Antal medlemmar: 761 050 (754 177)
Andel arbetslösa: 1,5 % (1,8 %)
Antal arbetslösa: 11 596 (13 492)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 579 (7 788)
- därav antal programdeltagare: 5 017 (5 704)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 861 (4 964)
Utbetald ersättning: 105,9 miljoner kronor (120,7 mkr)

Akademikernas a-kassa december 2022 (dec. 2021)
Antal medlemmar: 759 923 (754 287)
Andel arbetslösa: 1,5 % ( 1,8 %)
Antal arbetslösa: 11 312 (13 453)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 282 (7 818)
- därav antal programdeltagare: 5 030 (5 635)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 803 (4 931)
Utbetald ersättning: 124,0 miljoner kronor (144,9 mkr)

Akademikernas a-kassa helåret 2022 (2021)
Årsmedlemmar: 757 022 (752 297)
Antal som var arbetslösa någon gång under året: 26 521 (33 133)
Andel arbetslösa: 3,5 % (4,4 %)
Utbetald ersättning: 1,447 miljarder kronor (2,029 mdkr)

Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74