Färre akademiker i program hos Arbetsförmedlingen

Det är allt färre akademiker som deltar i program hos arbetsförmedlingen, och allt fler som får a-kassa. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

Av Akademikernas a-kassas 703 000 medlemmar är det varje månad ungefär 11 000 som är arbetslösa med någon typ av ersättning, de får antingen ersättning i form av a-kassa eller så deltar de i ett arbetsmarknadspolitiskt program på arbetsförmedlingen och får aktivitetsstöd. Det totala antalet arbetslösa medlemmar har legat på samma nivå de senaste tre åren men fördelningen mellan de två olika grupperna har förändrats

- Det har alltid varit en större andel som får ersättning från a-kassan än som får aktivitetsstöd och den skillnaden har blivit större. Andelen arbetslösa som får a-kassa har ökat och andelen som får aktivitetsstöd har minskat, säger Petter Broman som arbetar med statistik på Akademikernas a-kassa.

I november 2016 hade 4100 personer aktivitetsstöd. Ett år senare, i november 2017 var de 3900 och nu i november 2018 endast 3200 personer. Det innebär att andelen ersättningstagare med aktivitetsstöd under dessa år har minskat från 38 procent av alla ersättningstagare till 29 procent, och andelen med a-kassa ökat från 62 till 71 procent.

Den senaste månadsstatistiken hittar du här

Akademikernas a-kassa november 2018 (nov. 2017)

Antal medlemmar 703 200 (700 200)

Antal ersättningstagare: 7 800 (7 300)

Antal programdeltagare: 3 200 (3 900)

Andel ersättningstagare av medlemstal: 1,1 % (1,0%)

Andel programdeltagare av medlemstal: 0,5 % (0,5%)

Utbetald ersättning: 1,14 miljarder kronor (1,08 mdr kr)

Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin, Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@aea.se 
070-740 46 74

Petter Broman, Utredare
petter.broman@aea.se 
08-566 445 82