Coronaviruset, covid-19, kan ställa till det i relationen till arbetsgivaren. Men vad gäller egentligen? Vi frågade Heléne Robson, chefsjurist på fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Kan arbetsgivaren kräva att du testar dig för att se om du bär coronaviruset?
– Nej, arbetsgivaren kan aldrig tvinga dig till några kroppsliga tester. En smittskyddsläkare kan däremot göra det.

Har arbetsgivaren rätt att kräva att du stannar hemma?
– Ja, det kan en arbetsgivare göra inom ramen för sin arbetsledningsrätt. Många arbetsgivare gör det idag till exempel om du rest i områden som är hårt drabbade av coronaviruset eller har anhöriga som gjort det.

Har du då rätt till full lön, även om du inte kan sköta jobbet hemifrån?
– Ja, det har du förutsatt att du står till arbetsgivarens förfogande. Rätten till full lön gäller oavsett om du utför dina arbetsuppgifter eller står till arbetsgivarens förfogande.

Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer

Heléne Robson, Sveriges Ingenjörer

Kan du vabba om dina barns skola stängt?
– Nej, för då måste barnet vara sjukt. Då får man försöka jobba hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på annat sätt. Om du inte kan arbeta på grund av att du är smittad, eller det finns risk för smittspridning, kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Men detta kräver läkarintyg.

Om du har en vanlig förkylning, men sprider oro bland kollegorna, kan arbetsgivaren då kräva att du ska jobba hemifrån?
– Ja, det är arbetsgivaren som bestämmer det. Vi märker att många arbetsgivare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar de anställda som känner sig sjuka att inte komma till arbetet.

Hur hanterar du en situation där du misstänker att du bärare av coronaviruset och därför vill jobba hemifrån, men arbetsgivaren säger nej?
– Som läget är i dag måste du då gå till jobbet. Det vi märker i vår rådgivning är att många arbetsgivare verkligen tar medarbetarnas oro på allvar och försöker hitta lösningar. Det gäller i synnerhet arbetstagare som tillhör någon av riskgrupperna. För att ha rätt att stanna hemma måste du vara sjuk eller ha ett läkarintyg som säger att du ska stanna hemma.

Om du jobbar hemifrån, har arbetsgivaren då rätt att kontrollera ditt arbete genom ökad tidsrapportering eller liknande?
– Ja, för det faller inom arbetsledningsrätten. Min erfarenhet är att synen på att jobba hemma varierar mycket mellan olika branscher. Det är upp till den lokala fackliga representanten att hålla lite koll på att det inte blir för mycket kontrollåtgärder. Sådana kan bli en administrativ börda. Dessutom blir det ingen trevlig arbetsmiljö om man känner sig övervakad på ett ingripande sätt.