Under pandemin var fler oroliga för att bli arbetslösa. 2020 uppgav 15 procent att de var oroliga för att bli arbetslösa, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2016/17. Och arbetare är mer oroliga än tjänstemän – 19 procent jämfört med 11 procent. Det visar statistik från SCB som sammanställts av Akademikernas a-kassa.

- Att fler var oroliga märktes tydligt, speciellt under våren 2020 när cirka 30 000 valde att gå med i a-kassan samma dag så att de skulle ha en ekonomisk trygghet om de skulle bli arbetslösa, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Akademikernas a-kassa har tittat närmare på SCB:s senaste undersökning av levnadsförhållanden. Under 2020 svarade 15 procent av befolkningen 16-74 år ja på frågan ”Är du orolig för att du ska bli arbetslös?”. Det är en ökning jämfört med förra undersökningen 2016/17, då det var 11 procent.

Undersökningen visar också att andelen oroliga är mer än dubbelt så hög bland dem som har förgymnasial utbildning än bland dem som har längre eftergymnasial utbildning, 25 procent jämfört med 10 procent.
Bland dem som har ett arbetaryrke var 19 procent oroliga för att förlora sitt jobb, vilket är 8 procentenheter högre än bland dem med tjänstemannayrke, där 11 procent var oroliga.

- Arbetslösheten är mycket högre bland personer med kort utbildning. Därför är det förståeligt att fler i den gruppen är oroliga för att förlora sitt jobb eftersom de har svårare att hitta nytt jobb. Oron är förstås kopplad till den egna ekonomin på kort och lång sikt, och vi vet att ett medlemskap i en a-kassa är en jätteviktig förutsättning för att man ska klara sig. Har du dessutom en inkomstförsäkring via ditt fackförbund, vilket många tjänstemän har, så har du ett väldigt bra ekonomiskt skydd, säger Alexandra Oljans Ahlin.

 

I Arbetslöshetsrapporten 2021 redovisar Akademikernas a-kassa statistik om arbetsmarknaden under 2020, Hela rapporten hittar du här.

 

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74