En av fem är långtidsarbetslös

Antalet arbetslösa fortsatte att minska i maj, men antalet som varit arbetslösa längre än ett år fortsätter att öka. I maj var 16 038 medlemmar arbetslösa och 3 038, 19 procent, av dem hade varit arbetslösa mer än ett år. Det är den högsta andelen sedan juni 2018 då den också var 19 procent. Men antalet långtidsarbetslösa är nu 49 procent fler än i juni 2018 eftersom det totala antalet arbetslösa är fler nu.

I maj minskade antalet arbetslösa med 884 personer jämfört med april; antalet arbetslösa med ersättning minskade med 1 164 personer och antalet deltagare i program ökade med 280 personer. I maj fick 9 350 arbetslösa a-kassa och det är första gången sedan i april 2020 som antalet understiger 10 000. 6 713 av de arbetslösa deltog i något program som ger rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Ladda ner månadsrapporten