Antalet arbetslösa ökade med 1 257 personer i augusti vilket är 10 procent fler än i juli. Det är normalt att arbetslösheten ökar i augusti och historiskt sett har ökningen berott på att få lämnar arbetslösheten samtidigt som flera nya arbetslösa tillkommer.

I augusti tillkom 2 271 nya arbetslösa medan 1 014 personer lämnade arbetslösheten mellan juli och augusti. Trenden de senaste 12 månaderna högre än inflödet och att det genomsnittliga inflödet per månad ökar. Det genomsnittliga utflödet har hittills i år minskat men visar nu tecken på att det kan vara på väg att vända uppåt.

Arbetslösheten i augusti var 19 procent högre än i januari och 8 procent högre än i augusti 2022. Arbetslösheten visar därmed tecken på att öka mer än vad som kan förklaras av en normal säsongsvariation. Hur länge ökningen kommer att fortsätta avgörs av hur in- och utflödet utvecklas under hösten. Det är inte omöjligt att antalet arbetslösa kommer att minska någon eller några enskilda månader framöver men att arbetslösheten ligger kvar på en högre nivå än förra året.

Läs hela månadsstatistiken här.