Lämpligt arbete

IAF:s föreskrifter (IAFFS 2015:3) 1-15§§

Nästan alla arbeten anses vara lämpliga, men det finns undantag. Skulle man tacka nej till ett arbete när man är arbetslös kan man bli avstängd från ersättning. Tackar man nej till ett jobb före arbetslösheten påverkar det oftast inte ersättningen alls.

Nästan alla arbeten är lämpliga

I princip kan alla arbeten anses lämpliga när man är arbetssökande. Man måste söka alla arbeten arbetsförmedlaren anvisar för att ha rätt till ersättning. Arbetsförmedlaren tar hänsyn till

  • utbildning
  • yrkeserfarenhet
  • den aktuella arbetsmarknaden

Skulle arbetsförmedlaren tycka att man inte söker arbete tillräckligt aktivt får vi ett meddelande och utreder och fattar beslut om man har skött arbetssökandet eller inte.

Arbetsgivaren avgör din kompetens  

Om en arbetsgivare bedömer att man har kompetens för ett visst arbete och vill anställa dig är arbetet lämpligt.

När är det okej att tacka nej?

Vid vissa tillfällen är det okej att tacka nej till ett arbete. Kontakta oss så hjälper vi dig så att det blir rätt.

Exempel

Är lönen 10 % lägre än a-kassan?

Om man blir erbjuden ett arbete där lönen per dag är 10 procent lägre än ersättningen per dag från a-kassan kan man tacka nej till jobbet utan att det blir någon sanktion. Om arbetet innebär att man får kostnader för dubbel bosättning ska man ta hänsyn till det när man jämför inkomsterna för att se om det erbjudna arbetet är lämpligt.

Exempel

Går det inte att pendla?

Man måste vara beredd på att dagpendla. Får man arbete på en ort som ligger så långt bort att man inte kan dagpendla ska man ordna boende på arbetsorten. Har man familj ska det inom rimlig tid vara möjligt att ordna ny familjebostad.

Exempel

Fungerar det inte för familjen? 

Familjeskäl kan göra att man har rätt att begränsa sökområdet under en skälig övergångsperiod och man ska själv aktivt försöka hitta lösningar för att minska den lokala bundenheten.

Exempel på familjeskäl

  • om man har barn som dagligen är beroende av tillsyn och stöd och att hushållet inte kan flyttas.
  • om make, maka eller annan jämställd person har sådana arbetsförhållanden att hen inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort.
  • om man är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara att arbeta.

Skälig övergångsperiod är den tid som krävs för att ska kunna hitta nya lösningar på behov av stöd. Ett arbete ska därefter anses vara lämpligt om den sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka.

Exempel

Finns det medicinska hinder?

Om man av medicinska skäl inte kan söka eller ta ett visst arbete behöver man ett läkarutlåtande som styrker skälen. Utlåtandet ska innehålla förutsättningar för att klara arbetet.

Exempel

Redan ett nytt arbete?

Skulle man erbjudas ett arbete när man redan har ett avtal om ett nytt jobb inom en (1) månad, har man rätt att tacka nej till arbetserbjudandet. Samma sak gäller ett anvisat arbete.

Vad händer om man tackar nej?

Tackar man nej till en lämplig sysselsättning eller till att få en tidsbegränsad anställning förlängd har man själv sett till att arbetslösheten blir längre än den hade behövt vara.

Vi får meddelande om det från arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren och hämtar då in dina synpunkter och prövar om sysselsättningen var lämplig eller inte.

Om man inte har giltiga skäl och tackar nej

  • Första gången: avstängd 5 dagar 
  • Andra gången: avstängd 10 dagar
  • Tredje gången: avstängd 45 ersättningsdagar
  • Fjärde gången: man har inte längre rätt till någon ersättning alls. För att då få rätt till ersättning igen krävs att man på nytt uppfyller arbetsvillkoret.

Tacka nej innan man söker a-kassa

I nya ärenden innebär det att det nästan aldrig blir aktuellt med avstängning, eftersom man oftast har hunnit arbeta 5 dagar efter att man tackat nej till fortsatt arbete. Det har betydelse vilket datum man får erbjudandet och när man tackar nej.

Exempel

Tackar nej till fortsatt anställning

Charlotta har en tidsbegränsad anställning som går ut den sista januari. I december blir hon erbjuden fortsatt anställning en månad. Hon tackar nej på en gång och de fem "avstängningsdagarna" har redan passerat när hon söker ersättning från a-kassan.