Regeringen anser att den nuvarande arbetslöshetsförsäkring är omodern och behöver anpassas till dagens arbetsmarknad. A-kassan behöver reformeras för att bland annat få en tydligare arbetslinje, sa arbetsmarknadsminister Johan Pehrson vid en pressträff idag.

De största nyheten i förslaget är att a-kassan ska grundas på de inkomster som rapporterats in till Skatteverket och att det kommer att införas en nedtrappning av ersättning för alla – oavsett inkomstnivå.

Regeringen poängterar vikten av att vara med i a-kassa och med det nuvarande förslaget försvinner den grundförsäkring som finns idag för dem som inte uppfyller a-kassans medlemsvillkor. Det ska bli enklare att kvalificera sig för a-kassa och man ska kunna få a-kassa längre perioder ju längre man har arbetat.

Regeringen föreslår också att taket i a-kassan ska höjas från 33 000 till 34 000 kronor.

Regeringen räknar med att förändringarna börjar gälla från oktober 2025. Det är bara den som är ny ersättningssökande i arbetslöshetsförsäkringen som omfattas av den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring.