A-kassan har återigen seglat upp som ett hett ämne bland våra politiker inför valet den 11 september. Vad tycker partierna om a-kassan? Borde den höjas eller sänkas? Och vem ska administrera den – a-kassorna eller staten?

– Att vara politiskt obundna betyder inte att vi är politiskt ointresserade. Många av de beslut som fattas av våra politiker påverkar förstås oss och våra medlemmar. Tidigare i år fastslogs det till exempel att a-kasseavgiften ska vara avdragsgill, vilket i allra högsta grad påverkar våra medlemmar eftersom deras nya ”faktiska” avgift blir cirka hundra kronor i månaden, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Så hur kan valet den 11 september påverka a-kassan?
Nedan har vi sammanställt en lista över vad de åtta riksdagspartierna tycker om a-kassan när det gäller administration, tak och längd. Minst skillnad mellan partierna är det när det gäller hur många dagar man ska kunna få ersättning där alla utom Moderaterna är för 300 dagar som i dag.

Ser man i stället till ersättning per dag skiljer sig partierna mer. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill båda att ersättningen per dag ska vara 1 200 kronor de första 100 dagarna och därefter 1 000 kronor per dag. Sverigedemokraterna är inne på samma spår och även de vill att ersättningen ska vara 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna för att sedan sänkas till 800 kronor per dag resterande ersättningsperiod. Vänsterpartiet vill på sikt höja dagsersättningen, i ett första steg till 1 400 kronor under hela ersättningsperioden.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill alla att ersättningen ska vara 910 kronor per dag de första 100 dagarna för att sedan trappas ned. Kristdemokraterna vill även se en konjunkturanpassad ersättning. Centerpartiet har inget förslag gällande belopp, men vill att ersättningen ska vara hög till en början för att sedan trappas ned.

Ska a-kassan vara obligatorisk och vem ska administrera den?
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet anser att a-kassan bör vara obligatorisk för alla. Nämnda partier, med undantag för Centerpartiet som inte tagit ställning i frågan, menar också att a-kassan bör administreras av staten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att försäkringen ska vara frivillig och fortsatt drivas av fristående a-kassor. Moderaterna har inte angett något/vill inte se någon förändring från hur det ser ut idag.

Rösta den 11 september
Så, vilket parti bör man rösta på? Jo, det parti som stämmer bäst överens med de frågor som just du bryr dig om! Akademikernas a-kassa är en politisk obunden organisation som finns till för alla som vill trygga sin inkomst – oavsett politisk tillhörighet. Vår värdegrund utgår bland annat från principerna om demokrati, åsiktsfrihet och objektivitet och för oss är det en självklarhet att ta vara på sin demokratiska frihet och gå och rösta den 11 september. Förhoppningsvis är denna sammanställning till nytta för den som, liksom oss, har ett intresse för a-kassan och den trygghet försäkringen innebär.

 

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74