Arbetslösheten bland medlemmarna i Akademikernas a-kassa har stigit kraftigt och ett av de län som har störst ökning är Västra Götaland. Där har antalet som behövt ekonomiskt stöd från a-kassan ökat med över 80 procent. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Vi har aldrig tidigare varit med om en sådan kraftig ökning av medlemmar som behövt den ekonomiska trygghet som ett medlemskap i a-kassan ger, men det ser väldigt olika ut i landet, säger Alexandra Oljans Ahlin

Antalet medlemmar som får a-kassa har på ett år ökat med 54 procent och i Västra Götaland har ökningen varit ännu större. I september 2019 var det 1 357 av medlemmarna i länet som fick a-kassa och ett år senare är det 2 451, en ökning med 81 procent. Det län som ökade minst var Jämtlands län med 13 procent.

Totalt har Akademikernas a-kassa 127 350 medlemmar i Västra Götalands län och av dem var det 3 111 som var arbetslösa (2 451 som fick a-kassa och 660 som deltog i program) vilket innebär att andelen arbetslösa bland akademikerna fortfarande är på en relativt låg nivå, 2,4 procent. Den totala andelen arbetslösa i Västra Götaland var enligt Arbetsförmedlingens statistik 8,5 procent i september.

- Akademiker har fortfarande låg arbetslöshet men man måste hela tiden komma ihåg att det handlar om individer, och nästan dubbelt så många som får a-kassa är en stor förändring, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Totalt var det 18 164 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa i september, vilket är 236 färre än i augusti. Det innebär att september är andra månaden i rad som uppvisar tydliga tecken på att den snabba och kraftiga ökningen av arbetslösheten, åtminstone tillfälligt, har avstannat.

Akademikernas a-kassa september 2020 (sep. 2019)

 

Totalt

Västra Götaland

Antal medlemmar

749 466 (707 710)

127 350 (119 658)

Antal arbetslösa

18 164 (12 072)

3 111 (1 871)

Andel arbetslösa

2,4 % (1,7 %)

2,4 % (1,6 %)

Antal ersättningstagare

13 745 (8 901)

2 451 (1 357)

Antal programdeltagare

4 419 (3 171)

660 (514)

Utbetald ersättning

239,2 miljoner kronor (112,7 mkr)

 

Källa: Akademikernas a-kassa

Hela månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa hittar du här.

Här hittar du statistiken per län.

 

Kontakt
Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-7404674

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se