Antalet arbetslösa ökade med 646 personer i juni jämfört med maj.

Det är också 314 fler arbetslösa än juni 2022. Att arbetslösheten ökar under sommarmånaderna tillhör en normal säsongsvariation. Arbetslösheten är dock klart högre i juni jämfört med januari i år eftersom den normala minskningen av arbetslösheten under våren uteblivit. Det är en indikation på att arbetslösheten är på väg upp kommande månader.

Månadsstatistiken för juni återfinns här.