Antalet arbetslösa akademiker fortsätter att minska men många har fastnat i långa tider utan arbete. I januari hade mer än en tredjedel varit arbetslösa längre än ett år, det visar statistik från Akademikernas a-kassa, Sveriges största a-kassa.

- Backar vi tillbaka ett år så har vi idag betydligt färre arbetslösa medlemmar som behöver den trygghet som ersättningen från a-kassan ger, men vi kan ändå inte riktigt glädjas åt de siffrorna eftersom många av dem som fortfarande är arbetslösa har gått väldigt länge utan jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

På totalen har antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa minskat men andelen långtidsarbetslösa har ökat. Innan pandemin, i januari 2020 hade 26 procent varit arbetslösa mer än ett år och i januari 2022 har andelen ökat till mer än en tredjedel - 36 procent.

- Ju längre tid man är arbetslös desto längre kommer man ifrån arbetsmarknaden, och det får många negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället, bland annat när det gäller ekonomi och hälsa. Därför är det så viktigt med insatser, även för akademiker, för att korta den tiden, säger Alexandra Oljans Ahlin.

I januari fortsatte det totala antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa att minska för sjätte månaden i rad även om minskningen i december och januari var liten. Jämfört med samma månad för ett år sedan har antalet arbetslösa minskat från 18 000 till 13 400. Andelen arbetslösa har minskat från 2,4 till 1,8 procent. Av de 13 400 fick 7 700 ersättning från a-kassan och 5 700 deltog i program. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 122,6 miljoner kronor i januari, vilket är en minskning med 48 procent jämfört med för ett år sedan.

 

Akademikernas a-kassa januari 2022 (jan. 2021)
Antal medlemmar: 754 849 (751 192)
Andel arbetslösa: 1,8 % (2,4 %)
Antal arbetslösa: 13 401 (18 044)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 661 (12 092)
- därav antal programdeltagare: 5 740 (5 952)
Utbetald ersättning: 122,6 miljoner kronor (234,2 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

KONTAKT

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74