Antalet akademiker som får a-kassa minskar, i februari var det 650 färre som behövde den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge. Utvecklingen av långtidsarbetslösheten går dock åt motsatt håll, den ökade med drygt 100 personer. Det här framgår av den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

- Vi har de senaste månaderna sett att antalet som är i behov av a-kassa minskar. Det är förstås glädjande att det går åt rätt håll och att många får nytt jobb relativt snabbt. Det som däremot är ett orosmoln är att fler av våra medlemmar fastnar i långtidsarbetslöshet, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa minskade med 542 personer i februari jämfört med januari 2021. Det är gruppen arbetslösa med a-kassa som har minskat medan gruppen arbetslösa i program har fortsatt att öka. De arbetslösa med a-kassa minskade med 652 personer medan de arbetslösa i program ökade med 110 personer. Totalt minskade antalet arbetslösa trots att det i februari tillkom över 1 500 nya arbetslösa vilket tyder på att runt 2 000 personer lämnade arbetslösheten mellan januari och februari.

- Det är positivt att färre behöver a-kassa, även om antalet är betydligt högre nu än innan pandemin. Och även om akademiker inte på något sätt är undantagna den här krisen så har de ett bättre utgångsläge eftersom de har en längre utbildning att falla tillbaka på. En stor grupp arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar utbildning och för dem är det än svårare att hitta ett jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin.

På ett år har antalet arbetslösa med a-kassa ökat med 26 procent, från 9 046 till 11 440, och antalet arbetslösa i program med 61 procent, från 3 755 till 6 062. I februari betalade Akademikernas a-kassa ut 198 miljoner kronor i a-kassa, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med samma månad 2020. Ökningen beror dels på ökat antal ersättningstagare, dels på att taket för hur mycket man kan få har höjts.

 

Akademikernas a-kassa februari 2021 (feb. 2020)
Antal medlemmar: 751 524 (710 836)
Antal arbetslösa: 17 502 (12 801)
Andel arbetslösa: 2,3 % (1,8 %)
Antal ersättningstagare: 11 440 (9 046)
Antal programdeltagare: 6 062 (3 755)
Utbetald ersättning: 198,1 miljoner kronor (116,8 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74