Under coronakrisen har arbetslösheten i Sverige ökat från 5,9 till 7,5 procent, antalet medlemmar i a-kassan har blivit fler och utbetalningarna har ökat med 72 procent. I dag, på Arbetslöshetens dag, riktar Akademikernas a-kassa fokus mot bland annat a-kassans betydelse och betydelsen av en effektiv arbetsförmedling. 

- A-kassan har en stor betydelse och är en riktigt viktig försäkring vid sidan av en effektiv sjukförsäkring och en bra ålderspension. A-kassan gör att människor vågar byta arbete, att inte hela köpkraften rycks bort vid en kris, att man som individ inte behöver ta första bästa jobb och att man inte behöver gå från hus och hem om man blir arbetslös. Under coronakrisen har a-kassan fungerat bra för de allra flesta, det stora problemet är att allt för många står utanför, säger Göran Arrius, ordförande i Saco och Akademikernas a-kassa

Under coronakrisen har arbetslösheten i Sverige ökat från 5,9 procent 2019 till 7,5 procent 2020 (20-64 år). Under 2020 ökade antalet medlemmar i a-kassorna med 270 000 personer och under året fick 340 000 personer a-kassa med sammanlagt 24,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 72 procent. Ungefär 74 procent av arbetskraften 16-64 år är medlemmar i en a-kassa.

- Generösare villkor i a-kassan gjorde att den bättre kunde fylla sin försäkringsroll. Exempelvis har coronakrisen inte lett till att fler ensamstående mödrar behövt försörjningsstöd vilket annars varit förväntat. Det känns motiverat att ha en högre ersättning i en kris, även om det i grund och botten är en politisk avvägning, säger Anders Forslund, ekonom och arbetsmarknadsforskare vid IFAU och Uppsala universitet.

Akademikernas a-kassa riktar idag, på Arbetslöshetens dag, fokus mot den stora ekonomiska och trygghetsskapande betydelse a-kassan haft i krisen, betydelsen av en effektiv arbetsförmedling när över 200 000 människor är långtidsarbetslösa, och det stöd till korttidsarbete som tagits fram för att hålla arbetslöshet nere och konkurrenskraft uppe när väl pandemin är över.

Se intervjuer med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Göran Arrius, Saco, Anders Forslund, IFAU och Pia Högset, Tillväxtverket, på arbetsloshetensdag.se