Arbetslösheten går ner

Arbetslösheten i Akademikernas a-kassa fortsatte att minska i april men den är 21 procent högre i år än i april 2020. Ökningen för arbetslösa med a-kassa var 4 procent och 69 procent för programdeltagarna. Antalet arbetslösa i april var lägre än 17 000 (2,6%) för första gången sedan juni 2020. Det är antalet arbetslösa som får a-kassa som minskar medan antalet arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program ökar.

Tre regioner, Skåne, Stockholm och Gotland har högre andel arbetslösa än genomsnittet. Lägst andel arbetslösa har Jönköping. I Västra Götaland är andelen arbetslösa detsamma som genomsnittet. Västra Götaland och Stockholm är de regioner där arbetslösheten ökat mest jämfört med april 2020. I regionerna Jämtland, Västernorrland, Blekinge och Norrbotten har arbetslösheten minskat under samma period och störst är minskningen i Jämtland.

Ladda ner månadsrapporten