Från den 3 januari 2022 inleds varje ersättningsperiod med två karensdagar istället för sex.

Vad behöver jag göra?

Har du fått beslut om sex karensdagar men ännu inte hunnit fullfölja dem är karensvillkoret uppfyllt om du från och med 3 januari 2022 har avklarat två karensdagar.

Vad är karens?

Karens är en slags självrisk som är obligatorisk för alla. Först när karensen är avklarad kan man få sin ersättning utbetald. Karens ska inte blandas ihop med avstängningsdagar som är en slags sanktion för den som säger upp sig.

Vi uppdaterar just nu hemsidan med den ändrade regeln.