I januari var 11 447 akademiker arbetslösa och av dem hade
3 782 varit arbetslösa längre än ett år, den gruppen har minskat med 22 procent jämfört med januari 2022, det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Att långtidsarbetslösheten minskar är mycket positivt men vi tror att antalet nya arbetslösa kommer att öka eftersom vi är på väg in i, eller redan är i, en lågkonjunktur. I det läget är ett medlemskap i a-kassan, precis som alltid, en väldigt bra investering för att känna ekonomisk trygghet, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I januari var 11 447 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa, vilket är en ökning med 135 personer jämfört med december. På ett år har antalet minskat med 1 954 personer eller 15 procent. Av de arbetslösa fick 6 255 ersättning från a-kassan och 5 192 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) har på ett år minskat med 22 procent, från 4 872 till 3 782.

- När det gäller långtidsarbetslösheten börjar vi nu närma oss de siffror vi hade innan pandemin. I januari hade vi det lägsta antalet långtidsarbetslösa sedan juli 2020 , säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker har på ett år minskat från 1,8 till 1,5 procent. I januari betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 106 miljoner kronor i arbetslöshets-ersättning, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma månad 2022.


Akademikernas a-kassa januari 2023 (jan. 2022)
Antal medlemmar: 761 187 (754 849)
Andel arbetslösa: 1,5 % (1,8 %)
Antal arbetslösa: 11 447 (13 401)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 255 (7 661)
- därav antal programdeltagare: 5 192 (5 740)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 782 (4 872)
Utbetald ersättning: 106,5 miljoner kronor (122,6 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74