För att effektivisera inbetalningarna till a-kassan inför Kyrkans akademikerförbund en ny betalningsrutin för sina medlemmar. Den innebär att medlemmarna betalar sina a-kasseavgifter direkt till Akademikernas a-kassa istället för att, som nu, betala den till förbundet.

November 2019 är den första månaden som avgiften betalas direkt till Akademikernas a-kassa.

Den nya betalningsrutinen påverkar inte rätten till arbetslöshetsersättning eller inkomstförsäkringen från förbundet. Den som är medlem i KyrkA behöver bara välja hur hen vill betala sin a-kasseavgift. Du kan skaffa autogiro här eller i din internetbank. Önskar du e-faktura så ordnar du det i internetbanken. Om du inte gör något val får du en faktura i din Kivralåda, om du har en sådan, annars hem i brevlådan.

Ring oss på 08-412 33 00 eller mejla oss om du behöver hjälp eller har frågor om den nya betalningsrutinen.

Välj autogiro eller e-faktura

membership icon aea

Autogiro

Skaffa direkt med BankID.

Autogiro
membership icon aea

E-faktura

Anmäl i din internetbank.

E-faktura