Akademikers arbetslöshet har blivit allt längre

170 000 fler ersättningsdagar och 45 miljoner kronor mer i utbetald ersättning, men trots det en oförändrad arbetslöshet  under 2018 – det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

2018 betalade Akademikernas a-kassa ut sammanlagt 1 578 000 ersättningsdagar, en ökning med nästan 170 000 dagar jämfört med 2017. Fler akademiker var öppet arbetslösa 2018 men eftersom antalet programdeltagare var lägre blev den totala arbetslösheten för 2018 nästan oförändrad gentemot 2017.
 

- Vi har på totalen en oförändrad arbetslöshet men antalet som får a-kassa från oss har ökat. Av Arbetsförmedlingens prognos framgår att Sverige nu står på toppen av konjunkturen och att vi gradvis går mot en långsammare ökning av tillväxten i ekonomin, och vi följer förstås noga utvecklingen för våra medlemsgrupper, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

Den största skillnaden mellan 2017 och 2018 är att fler varit arbetslösa längre. 2017 betalade Akademikernas a-kassa ut i genomsnitt 71 dagar per arbetslös person och under 2018 i genomsnitt
79 dagar. Räknat i utbetald ersättning landade slutsumman på ca 1,2 miljarder kronor.

Vill du ha vår statistik direkt till din mejl? Skicka ett mejl till oss på statistik@aea.se 

Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin

Kommunikatör

alexandra.oljans.ahlin@aea.se

070-740 46 74

Petter Broman

Statistikansvarig

petter.broman@aea.se

08-566 445 82