Antalet akademiker som får a-kassa fortsätter öka och är nu det högsta på över sex år, det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Att antalet arbetslösa stiger visar på avmattningen i ekonomin och på vikten av att vara medlem i a-kassan så att man har en arbetslöshetsförsäkring att falla tillbaka på, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

I januari 2020 fick 9 545 personer ersättning från Akademikernas a-kassa, vilket är det högsta antalet ersättningstagare under en kalendermånad sedan augusti 2013. Arbetslösheten under året följer en cykel där augusti månad har högst arbetslöshet, följt av september och januari. För att hitta ett högre antal ersättningstagare bland akademikerna under en januarimånad behöver man backa ända till 2010.

- Förutom att arbetslösheten alltid brukar var något högre i början på året, är det också en tidpunkt som många väljer för att lämna a-kassan. Och det kan vara ett riskabelt beslut i en tid där konjunkturen viker. Särskilt med tanke på att det krävs 12 månaders sammanhängande medlemskap för att kunna få inkomstbaserad a-kassa, säger Katarina Bengtson Ekström.

Totalt var det 12 815 medlemmar i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa i januari: 9 545 fick a-kassa och 3 270 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Se hela månadsstatiken här


Akademikernas a-kassa januari 2020 (januari 2019)

Antal medlemmar: 710 774 (704 112)

Antal arbetslösa: 12 815 (11 649)

Andel arbetslösa: 1,8 % (1,7 %)

Antal ersättningstagare: 9 545 (8 442)

Andel ersättningstagare: 1,3 % (1,2 %)

Antal programdeltagare: 3 270 (3 207)

Andel programdeltagare: 0,6 % (0,5 %)

Utbetald ersättning: 164,9 miljoner kronor (140,4 mkr)


Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare
katarina.bengtson.ekstrom@akademikernasakassa.se
070-615 72 82