Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med 160 000 medlemmar är vi ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal inom de flesta branscher och områden på arbetsmarknaden, avtal som gäller för alla akademiker.

Är jag medlem i a-kassan också?

Du som är medlem i Sveriges Ingenjörer betalar oftast din a-kasseavgift tillsammans med förbundsavgiften. Men kontrollera gärna så att du också är med hos oss – utan ett a-kassemedlemskap gäller inte inkomstförsäkringen. Logga in i Mitt medlemskap och se efter.

KONTROLLERA DITT A-KASSEMEDLEMSKAP HÄR

Information

  • Vi är en tung opinionsbildare med legitimitet att tala för Sveriges ingenjörer.
  • Vi är remissinstans i viktiga samhällspolitiska frågor.
  • Vi arbetar för att klargöra och stärka ingenjörens roll i samhälle.
  • Vi är en stark avtalspart som tillsammans med arbetsgivarna skapar ett utvecklande arbetsliv.

Stora delar av samhället bygger på ingenjörernas arbete. Ingenjörer löser problem och skapar tillväxt, nya jobb, högre standard och utveckling i samhället. Ny teknik driver mänskligheten framåt, ingenjörerna förbättrar samhället och bidrar besparingar i form av effektivare vård, utbildning och produktion. Våra medlemmar ska ha löner och anställningsförmåner som motsvarar deras tekniska kompetens.

Medlemskap i Sveriges ingenjörer

För att bli ordinarie medlem i Sveriges Ingenjörer krävs civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng eller examen som teknologie magister eller kandidat. Akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen på lägst fil kand-nivå kan också bli medlemmar.

Den som studerar vid svensk högskola/universitet med sikte på någon av dessa examina kan bli studerandemedlem.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-613 80 00

Sveriges Ingenjörer passar dig som arbetar som:

Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljöinspektör
Biomedicinare
Bioteknolog
Brandingenjör
Civilingenjör
Datavetare
Högskoleingenjör

Industridesigner
Ingenjör
IT-konsult
IT-strateg/ansvarig
IT-yrken
Kemist
Landskapsingenjör

Lantmätare
Logistiker
Marknadsförare
Matematiker
Projektledare
Trädgårdsingenjör

Våra övriga fackförbund