Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 500 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Information

Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service kring karriär, lön och arbetsvillkor. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Vi erbjuder även mötesplatser för nätverkande och kompetensutveckling.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi avtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad. Vårt mål är att våra medlemmars insatser avspeglar sig i en bra lön och att arbetsvillkoren utformas så att de får bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi vill också öka medvetenheten om hur naturvetares kunskap och kompetens kan bidra till samhällsutvecklingen, inte minst bland potentiella arbetsgivare.

Naturvetarna är det självklara valet för naturvetare.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-466 24 80

Naturvetarna passar dig som arbetar som:

Agronom
Arbetsmiljöingenjör
Bioinformatiker
Biolog
Biomedicinare
Biomedicinsk analytiker
Bioteknolog
Cytodiagnostiker
Datavetare
Dietist
Djursjukskötare
Djurskyddsinspektör
Doktorand
Forskare
Fysiker

Förhandlare
Geovetare
Handläggare
Hippolog
Hortonom
IT-konsult
IT-strateg/ansvarig
IT-yrken
Jägmästare
Kemist
Kostvetare/kostekonom
Landskapsingenjör
Lantmästare
Lektor

Livsmedelsinspektör
Lärare
Lärare/Forskare vid universitet och högskola
Matematiker
Miljöyrken
Naturvetare
Nutritionist
Sjukhusfysiker
Skogsmästare
Statistiker
Systemvetare
Trädgårdsingenjör
Utredare

Våra övriga fackförbund