Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Information

Varför medlem:

för att medverka till veterinärmedicinens utveckling i samhället
för att tillvarata sina sociala och ekonomiska intressen.

Verkar för:

vidareutveckling av det veterinära yrket och främjande av veterinärmedicinens utveckling
ökad insikt hos allmänheten och politiker om betydelsen av veterinära insatser även för människors hälsa och välbefinnande
god djurhälsa samt ett gott djurskydd inom all djurhållning
en etisk godtagbar livsmedelsproduktion, där djurens naturliga behov beaktas.

Krav för medlemskap:

Veterinär eller veterinärstuderande

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-545 558 20

Sveriges Veterinärförbund passar dig som arbetar som:

Veterinär

Våra övriga fackförbund