Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter. SVF:s syfte är att tillvarata förbundsmedlemmarnas samhälleliga, ekonomiska, yrkesmässiga och veterinärmedicinska intressen, samt att värna om veterinäryrket och dess framtid i samhället.

Information

Bli medlem

  • för att medverka till veterinärmedicinens utveckling i samhället
  • för att tillvarata sina sociala och ekonomiska intressen.

Vi verkar för:

  • vidareutveckling av det veterinära yrket och främjande av veterinärmedicinens utveckling
  • ökad insikt hos allmänheten och politiker om betydelsen av veterinära insatser även för människors hälsa och välbefinnande
  • god djurhälsa samt ett gott djurskydd inom all djurhållning
  • en etisk godtagbar livsmedelsproduktion, där djurens naturliga behov beaktas.

Krav för medlemskap:

Veterinär eller veterinärstuderande

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-545 558 20

Sveriges Veterinärförbund passar dig som arbetar som:

Veterinär

Våra övriga fackförbund