I Sveriges Skolledare finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning. De förenas genom sin höga kompetens, de professionella kunskaperna och ställningen som ledare för utbildning.

Information

Verkar för:

Utveckling av skolledaryrket, lön i förhållande till ansvarets omfattning, förbättring av arbetssituationen, kompetensutveckling, yrkesetisk debatt.

Krav för medlemskap:

Det krävs att du har en akademisk utbildning och är anställd och verksam skolledare eller har en ledande befattning inom utbildningsområdet. Du måste vara yrkesverksam skolledare när du ansöker.

Källa: Saco

Siv Carrass, foto Lasse Fredriksson

Kontaktuppgifter

aea icon with text

077-517 09 00

Sveriges Skolledare passar chefer inom utbildningsområdet:

Skolledare

Rektor

Biträdande rektor

Skolchef

Intendent

Utvecklingsledare

Våra övriga fackförbund