Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organisation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning.

Information

Sveriges Psykologförbund grundades 1955 och har cirka 12 000 medlemmar.

Sveriges Psykologförbund ger ut Psykologtidningen som kommer ut med 8 nummer per år. Tidningen innehåller förutom facklig information, artiklar om aktuell forskning, ny litteratur, behandling och nya arbetsmetoder inom det psykologiska fältet.

Verkar för:

  • goda arbetsvillkor
  • att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga
  • att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning

Medlemskap:

För att bli antagen som medlem i Sveriges Psykologförbund krävs att någon av nedanstående punkter är uppfyllda

  • erhållen psykologlegitimation
  • avlagd psykologexamen
  • avlagd fil doktorsexamen i psykologi eller pedagogik
  • studerande på psykologprogrammet vid svenskt universitet
  • psykologstuderande vid utländskt universitet där utbildningen bedöms motsvara svensk psykologutbildning

Bli medlem i både förbund och a-kassa

Med ett medlemskap i både förbund och a-kassa är du tryggast. Då kan du få ersättning av oss båda om inkomsten uteblir en eller flera månader.

Mer om a-kassa och inkomstförsäkring

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-567 064 00

Sveriges Psykologförbund passar dig som arbetar som:

Psykolog

Våra övriga fackförbund