Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Information

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar vi med opinionsbildning samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att göra skillnad i samhället och att visa betydelsen av arkitekturens förutsättningar.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter. Förbundet har 14 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar.

Källa: Saco

Foto: Åke E:son Lindman

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-505 577 00

Sveriges Arkitekter passar dig som arbetar som:

Arkitektyrken
Inredningsarkitekt

Landskapsarkitekt

Planeringsarkitekt

Våra övriga fackförbund