Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän, officerare och för de som studerar till yrkesofficerare. Med över 13 500 aktiva medlemmar är Officersförbundet det största förbundet för militär personal inom Försvarsmakten.

Information

Officersförbundet finns på alla förband och skolor och är en stark röst gentemot arbetsgivaren. Vi genomför förhandlingar och bedriver opinionsbildning.

Trygghet och kunskap

Officersförbundet kan dina frågor, oavsett om det handlar om lön, utlandstjänst, ledighet eller utbildning. Vi står bakom dig och bevakar dina rättigheter. På alla förband finns en officersförening om du behöver stöd eller råd. Dessutom är förbundets kansli och medlemsjour bara ett samtal bort. Officersförbundets ombudsmän ger dig svar på frågor som gäller din lön, dina anställningsvillkor och din arbetsmiljö. Du får också hjälp med frågor om ditt medlemskap och dina försäkringar.

Medlemskap

För att vara medlem i Officersförbundet ska du ha en militär anställning vid Försvarsmakten eller vid närstående myndighet. Du som studerar till yrkesofficer är välkommen som medlem redan under studietiden.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-440 83 30

Officersförbundet passar dig som arbetar som:

Officer

Specialistofficer

Våra övriga fackförbund