I Sveriges Skolledarförbund finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning. De förenas genom sin höga kompetens, de professionella kunskaperna och ställningen som ledare för utbildning.

Information

Verkar för:

Utveckling av skolledaryrket, lön i förhållande till ansvarets omfattning, förbättring av arbetssituationen, kompetensutveckling, yrkesetisk debatt.

Krav för medlemskap:

Den som är anställd eller verksam som skolledare eller har ledande befattning inom utbildningsområdet.

Källa: Saco

Siv Carrass, foto Lasse Fredriksson

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-567 062 00

Sveriges Skolledarförbund passar chefer inom utbildningsområdet:

Skolledare

Rektor

Biträdande rektor

Skolchef

Intendent

Utvecklingsledare

Våra övriga fackförbund