Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi finns inom hälsa, kommunikation och förvaltning på hela arbetsmarknaden. SRAT organiserar bland annat sex legitimationsyrken: audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Förutom dessa finns även bland annat diplomater, hälsovetare och lotsar bland SRAT:s drygt 22 000 medlemmar.

Information

Statlig sektor

Du som exempelvis har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter eller är chef kan vara medlem. Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket är exempel på myndigheter där det finns många SRAT-medlemmar.

Kommun-/regionsektor

Du som arbetar som specialist/kvalificerad handläggare/chef, exempelvis audionom, barnmorska, hälsovetare, logoped, optiker, perfusionist eller tandhygienist kan vara medlem i SRAT.

Privat sektor

Du som arbetar som specialist/kvalificerad handläggare/chef, exempelvis audionom, barnmorska, hälsovetare, logoped, kiropraktor, optiker, tandhygienist, flygtekniker, trafikledare, logistiker kan vara medlem.

PostNord, Praktikertjänst, Synsam, Synoptik och SAS är exempel på företag där det finns många SRAT-medlemmar.

Studerande

Även du som studerar till något av ovanstående yrken är välkommen som medlem.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-442 44 60

SRAT passar dig som arbetar som:

Ambassadör/diplomat
Arbetsförmedlare
Audionom
Barnmorska
Diplomat
Folkhälsovetare

Handläggare
Hälsovetare
Hälsovetare- Folkhälsa
Hälsovetare - Hälsa & friskvård
Hälsovetare/Idrott
Kiropraktor

Logoped
Lots
Optiker
Perfusionist
Tandhygienist

Våra övriga fackförbund