Sveriges läkarförbund är ett fackförbund med stort inflytande, ett fackförbund som beslutsfattare och media lyssnar på. Vår styrka ligger i att mer än 80 procent av Sveriges läkare är anslutna till förbundet. En så pass enad yrkeskår har stora möjligheter att uppnå sina mål.

Information

Det fackliga arbetet handlar både om lön och arbetsvillkor, men också om vårdens organisation och i förlängningen läkarens egen yrkesutövning. Läkarförbundet är alltså förutom läkarnas fackförbund även professionens organisation och arbetar såväl för att stärka läkarnas ställning inom vården som för att förbättra hälso- och sjukvården i stort.

Som enskild medlem är det en trygghet att tillhöra Läkarförbundet. Du får personlig rådgivning av jurister och handläggare i frågor som löne- och anställningsvillkor, karriär, anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-790 33 00

Läkarförbundet passar dig som arbetar som:

Läkare

Våra övriga fackförbund