Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. Vi kan högskolan - Högskolan är vårt område.

Information

 • SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation.
 • SULF är ett fackförbund som är specialiserat på högskolan och har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.
 • SULF förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av den högre utbildningen och forskningen - nu och i framtiden. Förhandlingarna sker centralt och lokalt. Går du med i SULF förhandlar vi för dig.
 • SULF är ett partipolitiskt obundet förbund och anslutet till Saco.
 • SULF har ca 21 000 medlemmar.

Några frågor som SULF driver:

 • en jämställd högskola
 • ökade resurser för hög kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning
 • konkurrenskraftiga löner för universitetslärare jämfört med arbetsmarknaden i övrigt
 • trygghet i anställningen
 • frihet i universitetslärarens arbete
 • rätt till forskning och kompetensutveckling i anställningen
 • utrymme för lärare att vidareutveckla sin kompetens och meritera sig för befordran inom sin anställning
 • lika goda villkor för befordrade lärare som för dem som fått en utlyst anställning
 • odisputerade lärare ska kunna inom anställningen delta i forskarutbildning
 • doktorander ska erbjudas doktorandtjänst i anslutning till antagningen till forskarutbildning
 • förbättrade villkor för doktorander vad gäller handledning, arbetsplats och övriga resurser
 • ökade möjligheter till internationella kontakter och vistelser vid utländska universitet
 • uppföljning och konsekvensanalys av anställningsreformen och forskarutbildningsreformen
 • fler postdoctorala anställningar.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-505 836 00

SULF passar dig som arbetar som:

Doktorand
Forskare

Lärare
Lärare/Forskare vid universitet och högskola

Universitetsadjunkt
Universitetslektor

Våra övriga fackförbund