Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. Vi kan högskolan - Högskolan är vårt område.

Information

  • SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation.
  • SULF är ett fackförbund som är specialiserat på högskolan och har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.
  • SULF förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av den högre utbildningen och forskningen - nu och i framtiden. Förhandlingarna sker centralt och lokalt. Går du med i SULF förhandlar vi för dig.
  • SULF är ett partipolitiskt obundet förbund och anslutet till Saco.
  • SULF har ca 22 000 medlemmar.

Några frågor som SULF driver:

SULF bedriver ett omfattande opinionsarbete. Dit hör kontakter med regeringen, riksdagsledamöter, universitets- och högskoleledningar, utbildnings- och arbetsmarknadsjournalister. 

Undervisningens status måste lyftas SULF tycker att undervisningens status måste höjas och pedagogisk kompetens måste värderas högt. Studenter behöver ges ett reellt inflytande i utformningen av utbildningen, tid med sina lärare och en pedagogik med studenten i fokus. Läs mer

 
Tryggare anställningsvillkor och fler karriärvägar SULF tycker att universitetslärares och forskares anställningar ska vara tryggare. Vi vill att fler ska ha tillsvidareanställningar, alltså fasta jobb, och att färre ska ha tidsbegränsade anställningar som bara gäller en viss tid. Läs mer
 
Kollegialitet ska styra högskolan SULF tycker att forskning måste vara fri. Det är endast då som vi kan vara säkra på att vi kan tro på kunskapen. I samma stund som forskning utförs i någons intresse är trovärdigheten helt borta. Den akademiska friheten är alltså a och o. Forskare, doktorander och universitetslärare ska fritt kunna välja forskningsproblem och publicera resultat. Läs mer

 

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-505 836 00

SULF passar dig som arbetar som:

Doktorand
Forskare

Lärare
Lärare/Forskare vid universitet och högskola

Universitetsadjunkt
Universitetslektor

Våra övriga fackförbund