Våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter,
kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se din inbetalningar och ändra
dina kontaktuppgifter.

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om vår behandling av dina personuppgifter

Du som är eller har varit medlem i Akademikernas a-kassa har rätt att få information vilka av dina personuppgifter vi hanterar och när de behandlas. Akademikernas a-kassa är personuppgiftsansvarig och ska därför lämna information om personuppgiftsbehandlingar både när uppgifterna samlas in och om du begär det. Ansvaret innebär att vi ska hantera uppgifterna korrekt, lagligt och säkert.

Vi ska också informera om det skulle inträffa ett dataintrång eller en personuppgiftsincident, och om det skulle finnas risk för exempelvis identitetsstöld eller bedrägeri.

En personuppgift är information som kan kopplas till en person

Datainspektionen definierar personuppgifter som "All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet… Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer".

Informationen till dig ska vara kostnadsfri, i lättillgänglig form och med ett tydligt och enkelt språk. Vilken information som du har rätt till anges i dataskyddsförordningen; det handlar om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Dataskyddsombudet kontrollerar att dataskyddsförordningen följs

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att Akademikernas a-kassa följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.  Dataskyddsombudet heter Karl-Eric Spörndly.

Läs mer om dataskyddsombud här

Därför hanterar vi personuppgifter

I vår verksamhet behandlar vi de personuppgifter som behövs för att kunna hantera ditt medlemskap och dina inbetalningar, och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning - det vill säga som ett led i myndighetsutövningen. Vi behandlar också uppgifter när

  • det är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, oftast i form av statistiska rapporter och kvalitetsuppföljning och
  • när personer gett sitt samtycke, till exempel att finnas med på en lista för e-postutskick

Vi lämnar uppgifter till andra om vi måste och får

Alla som vi lämnar uppgifter till har rätt att ta del av dem. Mottagarna kan vara myndigheter, inkomstförsäkringsbolag, omställningsorganisationer, fackförbund, banker och andra a-kassor.

Vi lagrar personuppgifter så länge de behövs

Vi lagrar de personuppgifter du lämnat med anledning av ditt medlemskap eller ansökan och utbetalning av arbetslöshetsersättning. De uppgifter som ligger till grund för medlemskap och arbetslöshetsersättning lagras så länge vi behöver dem eller är skyldiga att spara dem.

Om det är uppgifter som du gett ditt samtycke till att vi hanterar kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Exempel på personuppgifter som vi hanterar

  • Namn och personnummer och adress
  • Arbete, lön och utbildning. Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av den enskilde, och om Akademikernas a-kassa får också uppgifter från en annan part ska de kommuniceras med den enskilde
  • Uppgifter från andra myndigheter
  • Arbetsförmedlingen: datum för registrering och avregistrering, uppgifter om aktivitetsrapportering och program
  • Uppgifter om adress och skattsedel och jämkning från Skatteverket
  • Uppgifter om studier från CSN
  • Uppgifter om socialförsäkringar, framför allt sjukpenning, föräldrapenning, vab och aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Exempel på uppgifter som vi lämnar till andra

Akademikernas a-kassa lämnar när så behövs uppgifter till andra myndigheter, i första hand till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det kan handla om antal utbetalda ersättningsdagar, storleken på dagpenningen och vilka perioder man varit arbetslös. Vi lämnar också uppgifter om utbetald ersättning och preliminärskatt till Skatteverket. Vi använder Swedbank för att betala ut arbetslöshetsersättning och därför lämnar vi uppgifter till dem om mottagarens identitet, belopp och konto.

Akademikernas a-kassa är skyldig att göra anmälan till polismyndigheten vid misstanke om brottslighet enligt bidragsbrottslagen (2007:612). Vi får också lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, kommuner och Skatteverket enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.

Så här hanterar vi personuppgifter i sociala medier

Akademikernas a-kassa raderar inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till att marknadsföra eller misskreditera annan verksamhet, eller innebär upphovsrättsintrång eller brottslig verksamhet. Meddela oss gärna omgående om du lägger märke till sådana uppgifter. Skulle någon återkommande posta sådana uppgifter kan vi komma att stänga av hen från plattformen.

När du publicerar frågor och kommentarer på vår sida får du inte dela känslig information om andra. Känslig information är till exempel facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Använd dig av taggningsfunktionen om du vill tipsa andra om våra inlägg – då får de information om att deras namn finns på vår sida.

Facebook, Twitter och Instagram är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i sina plattformar. Däremot är Akademikernas a-kassa ansvarig för viss behandling som sker på deras sidor, därför vill vi informera dig om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig
Akademikernas a-kassa, orgnr. 802005-4691
Box 3536, 103 69 Stockholm

Dataskyddsombud
Karl-Eric Spörndly, 08-412 33 89, kesp@aea.se