Sveriges Tandläkarförbund (STF) är den odontologiska professionens organisation. Vår uppgift är att ta tillvara tandläkarnas intressen i just de frågor som rör tandläkaryrket.

Information

Några av de frågor vi arbetar med är utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, oral hälsa, yrkesetik och kvalitet i tandvården. Det är viktiga områden inte bara för tandläkarna utan även för att patienterna ska kunna erbjudas tandvård av högsta kvalitet. Inte minst borgar Tandläkarförbundets stora utbud av fortutbildning i form av kurser och den odontologiska riksstämman för detta.

Förbundet har genom sina riksföreningar ca 7 500 medlemmar.

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-666 15 00

Sveriges Tandläkarförbund passar dig som arbetar som:

Tandläkare

Våra övriga fackförbund