Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare. Förbundet har cirka 3 250 medlemmar och är anslutet till Saco.

Information

Huvudsakliga uppgifter är förhandlingsverksamhet och att bilda opinion för reservofficerarnas sak, samt att ge rådgivning, stöd och information till medlemmarna.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

0703-83 22 20

Reservofficerarna passar dig som arbetar som:

Reservofficer

Våra övriga fackförbund