Naturvetare skapar världens framtid. Våra 33 500 medlemmar hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram morgondagens innovationer.

Information

Som fackförbund för Sveriges naturvetare kan vi naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Därför kan vi erbjuda service och verktyg så att våra medlemmar utvecklas och är trygga genom hela deras arbetsliv och karriär.

Vi förhandlar fram trygga och flexibla kollektivavtal som ger större möjligheter att påverka individuella arbetsvillkor och lön. Medlemmar bidrar därför till ett hållbart arbetsliv. Vi jobbar också för att naturvetares kompetens ska få den status den förtjänar. Därför arbetar vi dagligen med påverkan och samhällsutveckling.

Våra medlemmar finns på arbetsmarknadens alla sektorer. De är verksamma inom: 

  • Life science
  • Cleantech (miljöteknik)
  • Hälso- och sjukvård
  • Djursjukvård
  • Universitet och högskola
  • Skog och lantbruk
  • Miljö och naturvård
  • Livsmedel och nutrition
  • Samhällsbyggnad
  • IT och statistik

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Källa: Naturvetarna

Medlemskap i a-kassan

Man blir inte automatiskt medlem i a-kassan när man går med i Naturvetarna. Ansök om medlemskap i a-kassan här

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-466 24 80

Naturvetarna passar dig som arbetar som:

Agronom
Arbetsmiljöingenjör
Bioinformatiker
Biolog
Biomedicinare
Biomedicinsk analytiker
Bioteknolog
Cytodiagnostiker
Datavetare
Dietist
Djursjukskötare
Djurskyddsinspektör
Doktorand
Forskare
Fysiker

Förhandlare
Geovetare
Handläggare
Hippolog
Hortonom
IT-konsult
IT-strateg/ansvarig
IT-yrken
Jägmästare
Kemist
Kostvetare/kostekonom
Landskapsingenjör
Lantmästare
Lektor

Livsmedelsinspektör
Lärare
Lärare/Forskare vid universitet och högskola
Matematiker
Miljöyrken
Naturvetare
Nutritionist
Sjukhusfysiker
Skogsmästare
Statistiker
Systemvetare
Trädgårdsingenjör
Utredare

Våra övriga fackförbund