Kyrkans Akademikerförbund är ett av många fackförbund. Det som skiljer oss från de andra är att vi kan kyrkan.

Information

Verkar för:

Att främja kyrkans gärning, genom att utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter.

Vi organiserar präster, diakoner och församlingspedagoger samt innehavare av tjänster inom Svenska kyrkan, där det normalt krävs minst treårig eftergymnasial utbildning. Vi organiserar även studerande på högskolenivå, vilka avser att inträda i kyrkans tjänst.

Idag har förbundet ca 5 600 medlemmar. 90 procent av prästerna i Svenska kyrkan är organiserade i förbundet, flertalet av diakonerna samt ett stort antal av dem med pedagogiska anställningar. Detta ger styrka inte minst i förhandlingar.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08–441 85 60

KyrkA passar dig som arbetar som:

Diakon

Präst

Församlingspedagog

Våra övriga fackförbund