Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 135 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Är jag medlem i a-kassan också?

Du som är medlem i Akavia betalar oftast din a-kasseavgift tillsammans med förbundsavgiften. Men kontrollera gärna så att du också är med hos oss – utan ett a-kassemedlemskap gäller inte inkomstförsäkringen. Logga in i Mitt medlemskap och se efter.

KONTROLLERA DITT A-KASSEMEDLEMSKAP HÄR

Information

Akavia samlar 135 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer.

Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst störst förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet.

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas arbetsliv.

Källa: Saco

Kontaktuppgifter

aea icon with text

010-303 75 00

Akavia passar dig som arbetar som:

Advokat
Arbetsförmedlare
Banktjänsteman
Beteendevetare
Biståndsbedömare/LSS-handläggare
Civilekonom/Ekonom
Controller
Copywriter
Datavetare
Departementssekreterare
Domare
Ekonom
Familjerättssekreterare
Fastighetsmäklare
Frivårdsinspektör

Förhandlare
Försäkringstjänsteman
Handläggare
HR-specialist
Informatör/kommunikatör
IT-konsult
IT-strateg/ansvarig
IT-yrken
Jurist
Kommunikationsyrken
Kronofogde
Logistiker
Marknadsförare
Nationalekonom
Ombudsman

Personalvetare
Projektledare
Revisor
Samhällsvetare
Statistiker
Studie- och yrkesvägledare
Säljare
Turismyrken
Utbildningsadministratör
Utredare
Webbredaktör
Åklagare
Fastighetsmäklare

Våra övriga fackförbund