Från och med den 1 januari 2020 skapar Jusek och Civilekonomerna ett nytt förbund och bildar tillsammans Akavia. Det nya namnet betyder den akademiska vägen, AKA för akademi och VIA för väg. Akavia vill ge ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer bättre utväxling på sin utbildning.

Är jag medlem i a-kassan också?

Du som är medlem i Akavia betalar oftast din a-kasseavgift tillsammans med förbundsavgiften. Men kontrollera gärna så att du också är med hos oss – utan ett a-kassemedlemskap gäller inte inkomstförsäkringen. Logga in i Mitt medlemskap och se efter.

KONTROLLERA DITT A-KASSEMEDLEMSKAP HÄR

Information

Akavia samlar 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. De blir det näst största förbundet i Saco.

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Akavia vill att alla deras yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om förbundets olika professioners villkor vill de finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv.

Källa: Saco

Civilekonomerna

Kontaktuppgifter

aea icon with text

010-303 75 00

Akavia passar dig som arbetar som:

Advokat
Arbetsförmedlare
Banktjänsteman
Beteendevetare
Biståndsbedömare/LSS-handläggare
Civilekonom/Ekonom
Controller
Copywriter
Datavetare
Departementssekreterare
Domare
Ekonom
Familjerättssekreterare
Fastighetsmäklare
Frivårdsinspektör

Förhandlare
Försäkringstjänsteman
Handläggare
HR-specialist
Informatör/kommunikatör
IT-konsult
IT-strateg/ansvarig
IT-yrken
Jurist
Kommunikationsyrken
Kronofogde
Logistiker
Marknadsförare
Nationalekonom
Ombudsman

Personalvetare
Projektledare
Revisor
Samhällsvetare
Statistiker
Studie- och yrkesvägledare
Säljare
Turismyrken
Utbildningsadministratör
Utredare
Webbredaktör
Åklagare
Fastighetsmäklare

Våra övriga fackförbund