Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för socialvetare, beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Många är chefer och egenföretagare. Medlemmarna finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden.

Är jag medlem i a-kassan också?

Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR betalar oftast din a-kasseavgift tillsammans med förbundsavgiften. Men kontrollera gärna så att du också är med hos oss – utan ett a-kassemedlemskap gäller inte inkomstförsäkringen. Logga in i Mitt medlemskap och se efter.

Kontrollera ditt a-kassemedlemskap här

Information

Medlemskap

Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning. Som medlem får du trygghet, ett förbund som driver dina yrkesfrågor, personligt och professionellt stöd och inkomstförsäkring och många andra förmåner.

Villkor för medlemskap

Har du en akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng (120 "gamla" poäng) med inriktning mot samhällsvetenskap och/eller beteendevetenskap, i Sverige eller utomlands, eller studerar på motsvarande utbildning är du varmt välkommen som medlem i Akademikerförbundet SSR.

Källa: Saco

Akademikerförbundet SSR

 

Kontaktuppgifter

aea icon with text

08-617 44 00

Akademikerförbundet SSR passar dig som arbetar som:

Arbetsförmedlare
Arbetsmiljöinspektör
Behandlingsassistent/socialpedagog
Beteendevetare
Biståndsbedömare/LSS-handläggare
Biståndshandläggare
Civilekonom/Ekonom
Departementssekreterare
Diakon
Ekonom
Familjerådgivare

Familjerättssekreterare
Folkhälsovetare
Frivårdsinspektör
Fältassistent
Handläggare
HR-specialist
Hälsovetare
Konsumentvägledare
Kurator
Nationalekonom
Ombudsman


Personalvetare
Psykoterapeut
Samhällsvetare
Skolkurator
Socialantropolog
Socialsekreterare
Socionom
Statistiker
Studie- och yrkesvägledare
Utredare

Våra övriga fackförbund