Många unga saknar kunskap om a-kassan. Det är något som socionomen och projektledaren Emilia Cole vill ändra på.
– De borde få utbildning om de trygghetssystem som är kopplade till arbetsmarknaden redan när de får sitt första sommarjobb, säger hon.

Det första sommarjobbet är ofta vägen in på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis blir några veckors glassförsäljning, hotellstädning eller slyröjning starten på ett långt och roligt yrkesliv. Men många ungdomar saknar kunskap om de trygghetssystem som gäller... Läs hela artikeln här.