Arbetslösheten i Akademikernas a-kassa ökade igen i maj och jämför man ett år tillbaka har många av Sacoförbunden nu fler arbetslösa medlemmar. Högst andel medlemmar som får a-kassa har arkitekterna, det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

− Alla förbund som vi kan mäta arbetslösheten för har nu fler arbetslösa medlemmar som får a-kassa, fler har helt enkelt haft nytta av den trygghet som a-kassan ger. Jämför man med arbetslösheten för hela landet är arbetslösheten dock fortfarande låg bland akademiker, förutom bland arkitekterna. De sticker ut, 6,1 procent av deras medlemmar får a-kassa, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

16 280 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i maj vilket är
511 fler jämfört med i april. Jämför man med maj 2023 så är det 38 procent fler arbetslösa. Av de arbetslösa fick 10 886 ersättning från a-kassan och 5 394 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och fick ersättning från Försäkringskassan. Många av Sacoförbunden har på ett år ökad andel som får a-kassa, till exempel har den bland Sveriges arkitekters medlemmar ökat från 2,7 till 6,1 procent. Även Sveriges ingenjörer har ökad andel med a-kassa, men från lägre nivåer, i maj fick 0,9 procent av deras medlemmar och för ett år sedan var det 0,4 procent.

− När vi tittar tillbaka 10 år så har vi, förutom under pandemin, aldrig haft så här många arbetslösa medlemmar, det är en väldigt tydlig lågkonjunktur även bland akademiker, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker (a-kassa + program) är 2,1 procent vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I maj betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 228,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 94 procent jämfört med samma månad 2023, en förklaring till den kraftiga ökningen är att det var 5 utbetalningsdagar i maj 2023 jämfört med 4 i maj 2024.

 

Akademikernas a-kassa maj 2024 (maj 2023)
Antal medlemmar: 778 709 (763 173 )
Andel arbetslösa: 2,1 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 16 280 (11 756)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 10 886 (6 428)
- därav antal programdeltagare: 5 394 (5 328)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 4 021 (3 708)
Andel långtidsarbetslösa (mer än ett år) 25 % (32 %)
Utbetald ersättning: 228,1 miljoner kronor (117,4 mkr)
Hela statistiken med alla förbund hittar du här

 

KONTAKT

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74