Text: Lisa Wallström/Marczak & Utterström

Den 5 november är det presidentval i USA. Så vad betyder det för jobben här i Sverige om det blir Joe Biden eller Donald Trump som vinner? Det var ämnet för seminariet som Akademikernas a-kassa arrangerade under Almedalsveckan.

USA är en viktig handelspartner för EU-länderna i allmänhet och det exportberoende Sverige i synnerhet. Vårt land är faktiskt den tionde största investeraren i USA.

Det amerikanska presidentvalet den 5 november 2024 har därför en stor betydelse för den svenska arbetsmarknaden. Så vad innebär det för jobben här i Sverige om det blir 81-årige Joe Biden eller 78-årige Donald Trump som ska leda USA de kommande fyra åren?

Det var frågan som diskuterades under det seminarium som Akademikernas a-kassa arrangerade under Almedalsveckan. Nedan kan du lyssna på seminariet. 

Kommunikationskonsulten Andreas Utterström var moderator och panelen bestod av:

  • Hans Brun, till vardags chefsanalytiker på Utbetalningsmyndigheten, men kanske mest känd från medierna där han ofta intervjuas i egenskap av säkerhetspolitisk expert.
  • Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, och den som är ansvarig för bankens analyser av världsekonomin.
  • Linnea Sandström Lange, delägare i Westander där hon är ansvarig för pr-byråns arbete i arbetsmarknadsfrågor. Hon har också jobbat med politiska kampanjer i USA och är här i Sverige politiskt aktiv i Liberalerna.

Seminariet fokuserade på den politik Joe Biden och Donald Trump vill driva när det gäller ekonomi, Nato och klimatet – och hur detta kan påverka den svenska arbetsmarknaden.

Alla tre i panelen menade att det blåser protektionistiska vindar i USA just nu och att detta är problematiskt för ett exportberoende land som Sverige. I den amerikanska valrörelsen talas det till exempel om att höja tullarna med tio procent på allt som importeras. Det skulle riskera att skapa mottullar och i värsta fall ett regelrätt handelskrig.

Jens Magnusson Foto SEB

– Det här är, ur ett svenskt arbetsmarknadsperspektiv, vad som är mest oroande, sa Jens Magnusson.

Linnea Sandstrom Lange Foto Westander

Linnea Sandstrom Lange Foto Westander

Linnea Sandström Lange höll med och såg även Trumps skeptiska hållning till klimatsmarta investeringar som ett stort bekymmer:

– Även om USA blivit lite mer protektionistiskt, så vill ju Biden i alla fall göra klimatinvesteringar som bidrar till att USA:s industri och näringsliv blir mer konkurrenskraftiga. Det gynnar även svenska företag som ligger i framkant när det gäller ny grön teknik.


Alla tre i panelen var överens om att det svenska Natomedlemskapet kommer att generera arbetstillfällen i Sverige.

– Man måste förstärka vägnät och järnvägsnät. Det ser vi ju redan nu när man till exempel pratar om att bygga den här navelsträngen från Trondheim bort mot Finland. Det är investeringar som tenderar att förbättra vår konkurrenskraft framöver och skapa produktivitet, sa Hans Brun.

Han menade att den typen av statliga satsningar överlag är positiva för arbetsmarknaden:

– Förutsatt att de görs vid rätt tidpunkt i den finansiella cykeln.

Hans Brun Utbetalningsmyndigheten

 

Alla tre i panelen var eniga om att en Joe Biden-vinst är bäst för den svenska arbetsmarknaden eftersom han överlag är mer positiv till internationellt samarbete

Men vem blir det då som vinner presidentvalet i november? Frågan fick alla tre i panelen att skruva lite på sig. Hans Brun och Linnea Sandström Lange gissade till slut på Biden och Jens Magnusson på Trump.

På akademikernasakassa.se/alemdalen kan du läsa mer om vårt deltagande på Almedalsveckan 2024.